Selecteer een pagina

Privacy verklaring

 • Ondernemer: Mathijn Vermeer
 • Onderneming: Commpany
 • Bezoekadres: Varen 21, 5076 JA Haaren
 • E-mail: mathijn@commpany.nl
 • Telefoonnummer:  +31 (0) 6 22581880
 • KvK-nummer: 65989236

 

Commpany – uitvoerende partij van HoCoCheck.nl – is verantwoordelijk voor de naleving van de “Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)”, het voeren van de administratie van klanten en de administratie voor analyse- en marketingdoeleinden. Commpany is verantwoordelijke in de zin van de AVG. Commpany is verantwoordelijke voor alle gegevensverwerking namens Commpany, waaronder https://www.commpany.nl.

Commpany verzamelt en verwerkt persoonsgegevens ter verstrekking aan het horecabedrijf waar u een bezoek aan brengt. Persoonsgegevens worden niet gebruikt of verkocht voor marketing doeleinden.

De door Commpany opgeslagen persoonsgegevens van zijn klanten dienen voornamelijk ter uitvoering van de overeenkomst met betrekking tot de levering van een product en/of dienst door Commpany. Zonder deze gegevensverstrekking is het niet mogelijk voor Commpany om de overeenkomst uit te voeren.

Commpany gaat met de grootst mogelijke zorgvuldigheid om met uw persoonsgegevens en doet er alles aan om uw gegevens veilig op te slaan. Eventuele datalekken worden te allen tijde gemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens en bij de betrokkenen van wie de persoonsgegevens mogelijk in gevaar zijn gekomen. Bij een datalek neemt Commpany altijd de passende maatregelen om de betrouwbaarheid van de website te waarborgen.

Indien u van mening bent dat uw persoonsgegevens op onjuiste wijze worden gebruikt, verkregen zijn of ten onrechte worden opgeslagen, en het is voor u ondanks herhaaldelijk verzoek niet mogelijk uw gegevens te verwijderen, kunt u te allen tijde een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Door Commpany worden de volgende persoonsgegevens van u opgeslagen:

Opdrachtgevers

 • voor de uitvoering van de overeenkomst ten behoeve van de geleverde dienst: uw naam, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer en/of e-mailadres;
 • voor het betalen en afhandelen van de facturen: uw naam, adres, postcode, woonplaats;
 • voor het behandelen van vragen en klachten: naam, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer en/of e-mailadres.

Gebruikers van HoCoCheck.nl

 • voor de registratie van gasten vooraf aan een bezoek aan een horecabedrijf: uw naam, telefoonnummer en e-mailadres.

Persoonsgegevens worden maximaal 2 weken bewaard, zoals vereist door RIVM. Omdat deze gegevens van groot belang zijn voor de volksgezondheid, is verwijdering van de gegevens – tot nader order van RIVM – in de tussentijd niet mogelijk.

 Uw persoonsgegevens worden in ieder geval verwijderd:

 • Gebruikers: maximaal 2 weken na het bezoek aan een horecabedrijf.
 • Opdrachtgevers: in het geval van het betalen en afhandelen van de facturen: 7 jaren na het betalen van de betreffende factuur, ten behoeve van het voldoen aan de wettelijke verplichting van de Belastingdienst;
 • Opdrachtgevers: in het geval van het behandelen van vragen en klachten: na het tot tevredenheid oplossen van de klacht;

Voor het juist laten verlopen van de overeenkomst kan Commpany gebruik maken van een aantal externe partijen die mogelijk ook inzicht krijgen in uw gegevens. In ieder geval zullen zij de gegevens opslaan voor zolang als dit nodig is voor de uitvoering van hun werk. In geen geval zullen de persoonsgegevens worden gebruikt voor andere doeleinden dan de werkzaamheden voor Commpany, tenzij hiervoor expliciet om toestemming is gevraagd aan de betrokkene.

Voor het verwerken van betalingen wordt gebruik gemaakt van een boekhouder. Persoonsgegevens, noodzakelijk voor het verwerken van de betalingen worden verstrekt aan de boekhouder.

Verwerking van persoonsgegevens door opdrachtgevers:

De persoonsgegevens worden verstrekt aan de opdrachtgever in kwestie. Commpany kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het onrechtmatig gebruiken van persoonsgegevens door deze opdrachtgevers. De gegevens mogen alleen worden gebruikt om een corona uitbraak te melden aan bezoekers die binnen 10 dagen na de uitbraak een bezoek hebben gebracht aan de opdrachtgever.